Badanie szczelności powłoki techniką nisko i wysokonapięciową

Uszkodzenia i braki w ciągłości powłoki są przyczyną zbliżającej się korozji podłoża. Ich wczesne wykrycie zapobiega stratom ikosztownym remontom w przyszłości, ponieważ uszkodzona powłoka może zostać szybko zlokalizowana i naprawiona. Urządzeniewykrywa różnego rodzaju uszkodzenia- pęknięcia, kratery, bruzdy itp.Do profesjonalnego badania szczelności powłok stosujemy mierniki wysoko lub nisko napięciowe- poroskopy. Przedwczesna korozja podłoża jest najczęściej skutkiem:Złego przygotowania podłoża.Błędnego doboru rodzaju powłoki do podłoża i panujących warunków.Błędów w aplikacji powłoki.Niewłaściwego procesu schnięcia powłoki i sezonowania.Na skutek powyższych błędów w powłoce następują nieciągłości i nieszczelności, gdzie rozwija się korozja. Odpowiednie szybkie wykrycie nieszczelności w powłoce i kontrola jej szczelności daje nam możliwość jej naprawienia, zanim wystąpią niebezpieczne i kosztowne do usunięcia zniszczenia korozyjne.

Badanie szczelności powłoki techniką  nisko i wysokonapięciową

Aktywne filtry