Grubość ścianki materiałów nieferromagnetycznych

Grubość materiałów możemy mierzyć różnymi sposobami. Jeżeli dostępna jest tylko jedna strona powierzchni badanej można zastosować mierniki ultradźwiękowe. Mierzą one grubość materiału na podstawie prędkości dźwięku w różnych materiałach. W ten sposób możemy zmierzyć grubości np metalu, szkła, włókna szklanego, tworzyw sztucznych,brązów itp. materiałów. Jeżeli nie znamy prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej należy skalibrować miernik na materiale o znanej grubości.- wzorce kalibracyjne W przypadku gdy mamy chociaż ograniczony dostęp do obu stron materiałów i możemy np umieścić z drugiej strony materiału kulkę możemy zastosować pomiar magnetostatyczny dla materiałów niemagnetycznych:

Grubość ścianki materiałów nieferromagnetycznych

Brak dostępnych produktów.

Bądźcie czujni! W tym miejscu zostanie wyświetlonych więcej produktów w miarę ich dodawania.