Strona główna

Podkategorie

 • Przyrządy do pomiaru...

  Grubość nałożonej powłoki ma zasadnicze znaczenie przy planowaniu kosztów inwestycji i określeniu trwałości całego systemu malarskiego. Powłoka zbyt cienka nie będzie wystarczająco trwała a malowana powierzchnia szybko zacznie korodować. Z drugiej strony nałożenie zbyt grubej powłoki niepotrzebnie podniesie koszt materiałów i robocizny. Posiadając przyrząd do pomiaru grubości powłoki można precyzyjnie określić zużycie farby oraz przybliżony okres trwałości wymalowania. Łatwo można także określić gdzie znajdują się elementy wymieniane i naprawiane np. w przypadku samochodów.

 • Folie, płytki...

  Oferujemy szeroki zakres folii kalibracyjnych w zakresie od 12,5 um do 25 mm oraz płytek ferro i nieferromagnetycznych. mamy w ofercie także wzorce schodkowe do kalibracji mierników ultradźwiękowych, oraz bufory wzorcowe do kalibracji mierników przewodności / EC / konduktometrów / pH / Redox

 • Mierniki przyczepności...

  Aby powłoka mogła dobrze chronić podłoże przed wpływami środowiska zewnętrznego oraz stanowić wykończenie dekoracyjne ważne jest aby była dobrze przyczepna. Najpopularniejszą metodą badania przyczepności powłoki jest metoda siatki nacięć. Jest to metoda niszcząca. Polega ona na wybraniu pola testowego i wykonaniu nacięć specjalnym nożykiem na długości około 20 - 30 mm. Nacięcia powinny być wykonane z taką siłą aby przeciąć powłokę farby aż do podłoża. Następnie wykonuje się takie samo cięcie ale pod kątem prostym.  W ten sposób otrzymujemy siatkę nacięć. Po wstępnym oczyszczeniu z kawałków pociętej powłoki miękką szczoteczką, można przystąpić do badania przyczepności. W zależności od normy używa się do tego celu taśm przylepnych np wg ISO 2409 lub ASTM D3359. Taśmy te są dostępne w naszej ofercie. Dostępne są także certyfikaty kalibracji dla sprzedawanych noży i innych przyrządów do pomiaru przyczepności.  

 • Mierniki...

  Grubościomierz ultradźwiękowy (ang. ultrasonic thickness gauge) to zegarowy lub elektroniczny przyrząd pomiarowy służący do nieniszczącego badania grubości materiałów za pomocą fal ultradźwiękowych. Grubościomierz ultradźwiękowy dokonuje pomiaru prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w danym materiale, a następnie przelicza tę wartość na grubość materiału w milimetrach według określonego wzoru matematycznego. Aby pomiar był rzetelny i dokładny w badanym materiale nie mogą występować niejednorodności, w rodzaju pęcherzyków powietrza, oczek węgla itp. Obecnie w grubościomierzach ultradźwiękowych (produkowanych wyłącznie w wersji elektronicznej) wykorzystywane są (w zależności od modelu) różne tryby pomiarowe.:

 • Pomiar połysku oraz...

  Ważną cechą powłoki jest jej połysk. Przyrządy służące do jego pomiaru to połyskomierze.
  Pomiar odbywa się pod różnymi kątami. Uniwersalna geometria przyrządu to 60 stopni. Jeżeli chodzi o kąt pomiaru to badany detal przy badaniu połysku pod kątem 60 stopni będzie miał inny procent połysku jak ten sam detal przy badaniu pod kątem 85 stopni, dlatego ważne jest określenie normy wg której wykonujemy pomiar.
  Standardowo przyjęto odczyt światła odbitego, pod trzema kątami:  60 stopni dla badania większości podłoży, jest to pierwszy krok przy badaniu nieznanych podłoży, 20 stopni- badanie podłoży o wysokim połysku powyżej 70 GU (GU- Gloss Unit) np. farby wykończeniowe w motoryzacji, podłoża polerowane itp.85 stopni - dla podłoży o połysku mniejszym niż 10 GU - wewnętrzne części kabiny pojazdów,  farby elewacyjne, farby na drewno itp.

  Połysk- zdolność powierzchni do odbijania padającego promieniowania. Pomiar połysku polega oświetleniu powierzchni specjalnym źródłem światła pod kątem i pomiarze natężenia odbitego promieniowania pod tym samym kątem. Niektóre materiały mają różne stopnie połysku chociaż wykazują podobne wyniki przy pomiarze standardowym połyskomierzem jest to tzw Haze. Takie materiały można porównać przy pomiarze pod dwoma kątami np 60 i 20 stopni. Reaktancja jest opisana w normie ASTM D4039 jako różnica w połysku pod kątem 60 i 20 stopni.

  Stopień połysku jest mierzony w GU (Gloss Units), lub w procentach %, w odniesieniu do standardu który ma w przybliżeniu 100 GU. Połysk można podzielić na 3 zakresy wartości: niski (mat- półmat), półpołysk i wysoki połysk. Każdy z tych stopni połysku może być mierzony pod różnymi kątami.
  Do znalezienia odpowiedniego kąta pod którym pomiar jest najbardziej efektywny najczęściej zaczyna się od 60 stopni. Jeżeli podłoże wykazuje połysk w zakresie 10-70 GU jest to półpołysk i kąt 60 jest odpowiedni do przeprowadzenia pomiaru. Jeżeli odczyt jest poniżej 10 GU podłoże jest matowe dokładniejszy pomiar uzyskamy przy pomiarze pod kątem 85 , przy podłożach o bardzo wysokim stopniu połysku > 70 GU najdokładniejszy pomiar będzie wykonany przy pomiarze pod kątem 20 stopni. W każdym przypadku pomiar należy wykonywać i porównywać wg założonej normy i pod tym samym kątem, ponieważ stopień odbijania światła pod różnymi kątami może być różny. Najczęściej stosuje się pomiar pod kątem 60 i przyrządy o tej geometrii są najczęściej używane zarówno do podłoży matowych jak i połyskowych. Mierniki wyglądu powłoki to zaawansowane spektrofotometry, zajmujące mało miejsca i umożliwiające przeprowadzanie szeregu pomiarów koloru, dopasowywania próbek, sprawdzania koloru ze wzorcem itp.

  Najbardziej popularnym systemem matematycznym opisującym kolory jest CIE LAB L*A*B oraz CMC. Wbudowane oprogramowanie pozwala na szybki pomiar koloru, porównanie próbki ze wzorcem, podanie odchyłki od wzorca dla danej partii, nawet bez potrzeby użycia komputera.. Można zapamiętać  standardy i ich odchyłki a następnie przeprowadzić szybki test czy dana próbka mieści się w odchyłce i może być oznaczona jako prawidłowa, czy nie przechodzi testu. Odczyt ten ułatwiają dwie diody zielona - test OK i czerwona - test FAIL. W przypadku zbyt dużej odchyłki i różnicy w kolorze włącza się także sygnał dzwiękowy. Niektóre urządzenia współpracują z komputerem gdzie i wyspecjalizowany oprogramowaniem do wizualizacji i obróbki danych.X-RITE QA-MASTER , QC SOFTWARE, WITH COLORMAIL,  X-RITECOLORR MASTER FORMULATION III, WITH COLORMAIL

 • Przyrządy do pomiarów...

  Pomiar warunków klimatycznych jak temperatury, wilgotności względnej, oraz temperatury punktu rosy jest wymagany przy aplikacji różnego rodzaju powłok. Dane te pozwalają uniknąć stosowania powłok na mokre podłoże, co może byc przyczyną problemów z przyczepnością i schnięciem powłoki.Wilgoć może wykraplać się na podłożu, gdy jego temperatura spadnie poniżej temperatury punktu rosy. Monitoring temperatury podłoża i powietrza oraz wilgotności względnej pozwala na wyliczenie temperatury punktu rosy i jej porównanie z aktualną temperaturą podłoża. Minimalna różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami powinna być określona przez producenta farby i wynosi zazwyczaj T = 3 oC. Pomiar temperatury wyrobu jest stosowany w celu wyznaczenia lepkości farby i czasu życia mieszanki farby z utwardzaczem. Pomiar warunków schnięcia powłoki jest także istotny, ponieważ gdy temperatura będzie zbyt wysoka schnięcie może zachodzić za szybko, co powoduje defekty powłoki. Z drugiej strony za niska temperatura powoduje wydłużenie czasu schięcia i czasu do nakładania kolejnych warstw, mogą występować także uszkodzenia powłoki już nałożonej.Proces schnięcia powłok proszkowych wymaga określonej temperatury utrzymywanej przez określony czas. Zapis temperatury w funkcji czasu zapewniają rejestratory piecowe, które mogą mierzyć temperaturę w kilku miejscach pieca jednocześnie.Oferujemy przyrządy do pomiaru:  Temperatury powietrza  Temperatury podłoża - pomiar dotykowy i bezdotykowy  Temperatury cieczy (np farby)  Temperatury punktu rosy  Piecowe rejestratory temperatury

 • Pomiar twardości i...

  Jest wiele metod badania twardości, dobieranych stosownie do wymogów. Niektóre są przeznaczone do badania twardości powłok inne do badania materiałów takich jak: metale, tworzywa sztuczne, guma itp. Elcometer produkuje szeroką gamę urządzeń przeznaczonych do przeprowadzenia większości przemysłowych testów tego rodzaju - wahadłowych, rylcowych czy wgłębnikowych. Dostępne są także testy Tabera badające odporność na ścieranie, zarysowanie itp.

 • Badanie szczelności...

  Uszkodzenia i braki w ciągłości powłoki są przyczyną zbliżającej się korozji podłoża. Ich wczesne wykrycie zapobiega stratom ikosztownym remontom w przyszłości, ponieważ uszkodzona powłoka może zostać szybko zlokalizowana i naprawiona. Urządzeniewykrywa różnego rodzaju uszkodzenia- pęknięcia, kratery, bruzdy itp.Do profesjonalnego badania szczelności powłok stosujemy mierniki wysoko lub nisko napięciowe- poroskopy. Przedwczesna korozja podłoża jest najczęściej skutkiem:Złego przygotowania podłoża.Błędnego doboru rodzaju powłoki do podłoża i panujących warunków.Błędów w aplikacji powłoki.Niewłaściwego procesu schnięcia powłoki i sezonowania.Na skutek powyższych błędów w powłoce następują nieciągłości i nieszczelności, gdzie rozwija się korozja. Odpowiednie szybkie wykrycie nieszczelności w powłoce i kontrola jej szczelności daje nam możliwość jej naprawienia, zanim wystąpią niebezpieczne i kosztowne do usunięcia zniszczenia korozyjne.

 • Badanie czystość i...

  Badanie czystości podłoża, test na skażenia jonowe np.  chlorki, test Bresla, badanie zapylenia, badanie profilu powierzchni Ra i Rz.

 • Pomiar lepkości cieczy.

  Lepkość jest miarą tarcia wewnętrznego płynów i plastycznych ciał stałych, charakteryzuje ich opór wewnętrzny przeciwko płynięciu. Lepkość można interpretować jako miarę tarcia wewnętrznego płynu, spowodowanego przez oddziaływania cząsteczkowe. W przemyśle farbiarskim istnieje wiele metod pozwalających określić lepkość płynu: od prostych kubków wypływowych do skomplikowanych, sterowanych komputerowo wiskozymetrów obrotowych.  Instrukcja używania kubków. Normy wg. ISO / BS / FORD / ASTM / DIN / AFNOR.

 • Grubość ścianki...

  Grubość materiałów możemy mierzyć różnymi sposobami. Jeżeli dostępna jest tylko jedna strona powierzchni badanej można zastosować mierniki ultradźwiękowe. Mierzą one grubość materiału na podstawie prędkości dźwięku w różnych materiałach. W ten sposób możemy zmierzyć grubości np metalu, szkła, włókna szklanego, tworzyw sztucznych,brązów itp. materiałów. Jeżeli nie znamy prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej należy skalibrować miernik na materiale o znanej grubości.- wzorce kalibracyjne W przypadku gdy mamy chociaż ograniczony dostęp do obu stron materiałów i możemy np umieścić z drugiej strony materiału kulkę możemy zastosować pomiar magnetostatyczny dla materiałów niemagnetycznych:

 • Pomiar siły krycia...

  Posiadamy w swojej ofercie szeroki wybór kart testowych LENETA od całkowicie białych do biało – czarnych o różnych wzorach. Produkowane z wysokiej jakości nie fluoroscencyjnego papieru, bez efektów optycznych mogących wpływać na wynik badania. Karty Leneta są obecnie normowym wyposażeniem stosowanym do badań w przemyśle powłokowym. Dostępne jest również  podłoże pod karty wykonane z folii aluminiowej, szkła lub tworzywa.

 • Serwis i naprawa...

  Prowadzimy kompleksowy serwis urządzeń, oraz odnawianie certyfikatów dokładności. 

Aktywne filtry