05. Badanie szczelności powłoki techniką nisko i wysokonapięciową

Uszkodzenia i braki w ciągłości powłoki są przyczyną zbliżającej się korozji podłoża. Ich wczesne wykrycie zapobiega stratom i
kosztownym remontom w przyszłości, ponieważ uszkodzona powłoka może zostać szybko zlokalizowana i naprawiona. Urządzenie
wykrywa różnego rodzaju uszkodzenia- pęknięcia, kratery, bruzdy itp.

Do profesjonalnego badania szcze...

Uszkodzenia i braki w ciągłości powłoki są przyczyną zbliżającej się korozji podłoża. Ich wczesne wykrycie zapobiega stratom i
kosztownym remontom w przyszłości, ponieważ uszkodzona powłoka może zostać szybko zlokalizowana i naprawiona. Urządzenie
wykrywa różnego rodzaju uszkodzenia- pęknięcia, kratery, bruzdy itp.

Do profesjonalnego badania szczelności powłok stosujemy mierniki wysoko lub nisko napięciowe- poroskopy. Przedwczesna korozja podłoża jest najczęściej skutkiem:
  • Złego przygotowania podłoża.
  • Błędnego doboru rodzaju powłoki do podłoża i panujących warunków.
  • Błędów w aplikacji powłoki.
  • Niewłaściwego procesu schnięcia powłoki i sezonowania.
Na skutek powyższych błędów w powłoce następują nieciągłości i nieszczelności, gdzie rozwija się korozja. Odpowiednie szybkie wykrycie nieszczelności w powłoce i kontrola jej szczelności daje nam możliwość jej naprawienia, zanim wystąpią niebezpieczne i kosztowne do usunięcia zniszczenia korozyjne.
Więcej

05. Badanie szczelności powłoki techniką nisko i wysokonapięciową Jest 16 produktów.

na stronę
Pokazuje 1 - 12 z 16 elementów
Pokazuje 1 - 12 z 16 elementów