Przyrządy do pomiarów warunków klimatycznych i temperatury w piecu.

Pomiar warunków klimatycznych jak temperatury, wilgotności względnej, oraz temperatury punktu rosy jest wymagany przy aplikacji różnego rodzaju powłok. Dane te pozwalają uniknąć stosowania powłok na mokre podłoże, co może byc przyczyną problemów z przyczepnością i schnięciem powłoki.Wilgoć może wykraplać się na podłożu, gdy jego temperatura spadnie poniżej temperatury punktu rosy. Monitoring temperatury podłoża i powietrza oraz wilgotności względnej pozwala na wyliczenie temperatury punktu rosy i jej porównanie z aktualną temperaturą podłoża. Minimalna różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami powinna być określona przez producenta farby i wynosi zazwyczaj T = 3 oC. Pomiar temperatury wyrobu jest stosowany w celu wyznaczenia lepkości farby i czasu życia mieszanki farby z utwardzaczem. Pomiar warunków schnięcia powłoki jest także istotny, ponieważ gdy temperatura będzie zbyt wysoka schnięcie może zachodzić za szybko, co powoduje defekty powłoki. Z drugiej strony za niska temperatura powoduje wydłużenie czasu schięcia i czasu do nakładania kolejnych warstw, mogą występować także uszkodzenia powłoki już nałożonej.Proces schnięcia powłok proszkowych wymaga określonej temperatury utrzymywanej przez określony czas. Zapis temperatury w funkcji czasu zapewniają rejestratory piecowe, które mogą mierzyć temperaturę w kilku miejscach pieca jednocześnie.Oferujemy przyrządy do pomiaru:  Temperatury powietrza  Temperatury podłoża - pomiar dotykowy i bezdotykowy  Temperatury cieczy (np farby)  Temperatury punktu rosy  Piecowe rejestratory temperatury

Przyrządy do pomiarów warunków klimatycznych i temperatury w piecu.

Aktywne filtry