Najczęściej kupowane

Informacja

Producenci

Prezentowana Polityka prywatności ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów P.H.U. "AKO"

P.H.U. "AKO" ., z siedzibą w Gdyni 81-310, ul. Śląska 58, NIP 589-116-09-88, REGON 220182025, wpisaną do rejestru przedsiębiorców.

P.H.U. "AKO" dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania z domeny mierniki.info.pl elcometer.sklep.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z domeny.

P.H.U. "AKO" zbiera za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na domenie, następujące dane osobowe:

1. nazwisko i imię

2. adres

3. adres poczty elektronicznej

4. numer telefonu

5. NIP - jeżeli Klientem jest firma

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu dokonania rejestracji i zakupu w ramach naszej domeny. Powyższe dane są wykorzystywane w celu prawidłowej obsługi zamówienia. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

P.H.U. "AKO" ., może zawrzeć umowy pisemne, na podstawie , których powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. Uprawnienie do zawierania takich umów powstaje na mocy z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Zawarcie w/w umów nie wyłącza odpowiedzialności Administratora Danych, za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administrator zapewnia, że powierzone mu dane są należycie chronione i powierzenie ich podmiotom zewnętrznym, nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za prawidłowe ich przetwarzanie przez te podmioty oraz zapewnienie braku dostępu do tych danych przez podmioty nieuprawnione.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

W ramach domeny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Newsletter

Aby otrzymywać newsletter P.H.U. "AKO" należy podać przynajmniej swój adres e-mail. Wszystkie zebrane przez nas dane są przechowywane na specjalnie chronionym serwerze.

Jeśli chcesz już zrezygnować z otrzymywania newslettera, wystarczy kliknąć na odpowiedni link znajdujący się na jego końcu lub napisać na adres: biuro@mierniki.info.pl

W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez naszych klientów używamy bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko czy adres, nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności prosimy o zachowanie poufności loginu i hasła do domeny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z domeny

Jak chronimy Twoje dane?

W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez naszych klientów używamy bezpiecznego systemu sprzedaży internetowej szyfrowanego za pomocą protokołu. Dzięki temu wszystkie przesyłane dane, jak nazwisko czy adres, nie mogą zostać przeczytane
przez niepowołane osoby.

Pliki Cookie

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma P.H.U. "AKO" wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie
od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie P.H.U. "AKO" będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Bez wyraźnej zgody użytkownika firma P.H.U. "AKO" nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych
przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji
koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!

Aktywacja plików Cookie

Internet Explorer firmy Microsoft:

"Narzędzia" → "Opcje internetowe" → "Prywatność" → "Ustawienia/Zaawansowane ..." → "Pliki cookie/Zaakceptuj"

Opera:

"Narzędzia" → "Preferencje…" → "Zaawansowane" → "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Mozilla Firefox:

"Narzędzia" → "Opcje…" → "Prywatność" → "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka"

Google Chrome:

"Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem) → "Opcje" → "Dla zaawansowanych" → "Prywatność" → "Ustawienia treści" → 
"Pliki cookie" → "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)"

Apple Safari:

"Preferencje" → "Ochrona" → "Akceptuj pliki cookie: zawsze"